Bestuur

 Mevrouw Maria Wielens       lid

 Heer Gerrit Harms              voorzitter

 Heer Henk Everink              secretaris

 Heer Evert Kloek                 penningmeester

Mevrouw Riet Ploeger           notuliste

 

Personele bezetting

Mevrouw Ellen Sonneveld is voor 37,5% gedetacheerd bij OCP vanuit de Protestantse Gemeente Enschede.

Er is momenteel geen RK pastor als vrijwilliger werkzaam.

Ruim 30 vrijwilligers uit diverse maatschappelijke geledingen houden het Citypastoraat draaiende.

 

ANBI, nr: 800609401

 Aub bij Contactinformatie vermelden:

 www.citypastoraatenschede.nl

  KvK:                 410.30801

 Bankrekening:     NL06INGB0004500421

                        NL13INGB0664817416

  

Contact

Tel: 053 - 430 61 90

Openingstijden:
Ma t/m vr: 13.00 - 17.00u
Di en do: 10.00 - 12.30u
Za: 14:00 - 16:00

Nieuws

Pasen 2022

Pasern 2022