Jaaroverzichten Oecumenisch Citypastoraat Enschede
      realisatie   realisatie   realisatie   begroting    begroting     begroting    begroting 
      2018   2019   2020   2018   2019   2020   2021
beginsaldo     69.424,69   73.620,62   73.620,62   69.424,69    €  73.620,62    €  78.158,77   79.537,22
                               
inkomsten                              
                               
RK-instellingen                              
                               
Deeln.kerken     7.541,69   4.665,33   2.634,45   10.000,00    €    6.000,00    €     4.500,00    €    3.000,00
                               
herstelpost X post             30.000,00                
                               
Vrienden     6.466,08   7.731,73   38.185,63   6.000,00    €    6.000,00    €     7.000,00    €    6.000,00
                               
Rente     0,00   0,00   0,00   20,00    €           55,00    €           55,00    €          25,00
                               
Subsidie                 0,00    €        200,00    €        100,00    €                  -  
                               
  Totaal inkomsten   14.007,77   12.397,06   70.820,08   16.020,00    €  12.255,00    €  11.655,00    €    9.025,00
uitgaven                              
                               
Huisvesting     2.357,72   3.590,10   2.957,75   10.000,00    €  10.000,00    €  12.000,00    €  12.000,00
                               
Activiteiten     6.072,34   2.999,83   582,62   7.000,00    €    5.000,00    €     3.000,00    €    2.000,00
                               
Alg.Kosten     1.635,28   1.429,63   1.109,61   2.000,00    €    1.700,00    €     1.500,00    €    1.700,00
                               
X post              60.000,00                
                               
  Totaal kosten   10.065,34   8.019,56   64.649,98   19.000,00   16.700,00    €  16.500,00    €  15.700,00
                               
Resultaat 3.942,43 4.377,50 6.170,10   -2.980,00 -4.445,00 -4.845,00 -6.675,00
 
 
eindvermogen  73.367,12 77.744,62 79.537,22  
zakelijke rekening NL06 INGB 0004 5004 21 17.595,59
zakelijke rekening NL13 INGB 0664 8174 16 10.643,49
kwartaalrek. NL06 INGB 0004 5004 21 75.979,64
OIKO krediet 10.110,15
saldo per 31 dec 2020 114.328,87

Balans Oecumenisch Citypastoraat Enschede op 31 december 2020

 

Activa

Materiele activa

Inventaris                               0

 

Werkzaam vermogen             114.328,00

  

Passiva

Eigen vermogen                      78.158,00

Resultaat boekjaar 2020           36170,00

Geldmiddelen                         114.328,00

Contact

Tel: 053 - 430 61 90

Openingstijden:
Ma t/m vr: 13.00 - 17.00u
Di en do: 10.00 - 12.30u
Za: 14:00 - 16:00

Nieuws

Zomer in Enschede