Jaaroverzicht

realisatie realisatie realisatie begroting begroting  begroting 
2016 2017 2018   2017 2018 2019
48.277,00 67.088,45 69.424,69   67.088,00 69.424,69  €          73.620,62
 
 
 
 
15.000,00   pm
 
6.550,08 11.713,41 7.541,69   6.000,00 10.000,00  €            6.000,00
 
147,17 -50,00  
 
6.628,88 7.035,58 6.466,08   6.000,00 6.000,00  €            6.000,00
 
141,34 23,03 55,00   100,00 20,00  €                 55,00
 
0,00 0,00 198,50   0,00 0,00  €               200,00
 
28.467,47   18.722,02   14.261,27   12.100,00   16.020,00    €          12.255,00
 
 
2.509,41 10.550,23 2.357,72   10.000,00 10.000,00  €          10.000,00
 
5.195,11 4.096,55 6.072,34   5.000,00 7.000,00  €            5.000,00
 
1.951,96 1.739,00 1.635,28   2.000,00 2.000,00  €            1.700,00
 
 
 
9.656,48   16.385,78   10.065,34   17.000,00   19.000,00   16.700,00
 
18.810,99   2.336,24   4.195,93   -4.900,00   -2.980,00   -4.445,00
 
 
67.088,45 69.424,69 73.620,62  
9.034,01
8.551,97
45.979,64
10.055,00
73.620,62

Balans Oecumenisch Citypastoraat Enschede op 31 december 2018

 

Activa

Materiele activa

Inventaris                               0

 

Werkzaam vermogen                        73.620,00

 

 

Passiva

Eigen vermogen                     69.424,00

Resultaat boekjaar 2018            4445,00

Geldmiddelen                        73.620,00

 

Contact

Tel: 053 - 430 61 90

Openingstijden:
Ma t/m vr: 13.00 - 17.00u
Di en do: 10.00 - 12.30u
Za: 14:00 - 16:00

Nieuws

En weer wordt het Kerst