Over de Vrienden

Het Citypastoraat ontvangt van overheidswege geen reguliere subsidies en is derhalve voor de exploitatie geheel afhankelijk van de giften van mensen die het een warm hart toedragen. Deze mensen noemen wij ‘Vrienden van het Citypastoraat'. (De pastores worden gefinancierd door de zendende kerken.)

De 'Vrienden' ontvangen drie keer per jaar een Nieuwsbrief, waarin wij hen op de hoogte houden van ons werk. Bij elke Nieuwsbrief wordt een acceptgiro als adresdrager bijgesloten. Wij hopen uiteraard dat men deze acceptgiro zal gebruiken om geld aan ons over te maken, want wij hebben dat geld hard nodig om met ons werk door te kunnen gaan. Hoe veel en hoe vaak men geld overmaakt, dat bepaalt men uiteraard geheel zelf. Wij zijn blij met elk gebaar.

Wij merken in toenemende mate dat er grote behoefte is aan een plek waar mensen terecht kunnen voor een luisterend oor en een beetje warmte in een koude wereld. Dat kunnen wij niet zonder de steun van onze ‘Vrienden'.

Mocht u ook besluiten ons te steunen, stuurt u ons dan s.v.p. een e-mail met uw naam en adres naar:

info@citypastoraatenschede.nl, onder vermelding van ‘Vrienden van het Citypastoraat'.

Uiteraard kunt u direct een bedrag overmaken op rekening NL13INGB0664817416

RSIN/fiscaal nummer ANBI: 800609402

Namens bestuur, pastores, vrijwilligers en natuurlijk onze bezoekers alvast hartelijk dank.

Contact

Tel: 053 - 430 61 90

Openingstijden:
Ma t/m vr: 13.00 - 17.00u
Di en do: 10.00 - 12.30u
Za: 14:00 - 16:00

Nieuws

Pasen 2022

Pasern 2022