Vrijwilligers

Het Oecumenisch Citypastoraat Enschede is een “huiskamer van de buurt”, een plek in de binnenstad voor iedereen die wil praten over zijn of haar leven, zorgen, plezier, of wat je ook  maar bezig houdt.

Het OCP voorziet in een grote behoefte, het biedt een luisterend oor, warmte en huiselijkheid aan een groot aantal regelmatige bezoekers. Even wordt de eenzaamheid doorbroken. 

Onder het genot van een kopje koffie en thee even een luchtig gesprek of juist heel diepgaand.

Ieder mens heeft iets waardevols, iets waarvan je kunt leren. Het betekent een uitdaging voor jezelf, want het houdt in dat je ieder mens steeds opnieuw tegemoet moet komen. Het is echter een basisvoorwaarde om geen vastgeroest wereldbeeld te hebben waarin bijzondere mensen niet passen.

Vrijwilligerswerk doe je uiteraard voor een ander, maar je kunt er zelf ook baat bij hebben. Bijvoorbeeld omdat het je leven verrijkt. Openstaan voor anderen.


Vrijwilligers gevraagd voor het Citypastoraat

Om onze bezoekers (+/- 5000 per jaar!) steeds te kunnen ontvangen, zijn meer vrijwilligers nodig.

De diensten die je draait duren 2 uur en je en je bent altijd samen met een andere vrijwilliger.
Je mag zelf inplannen wanneer je een dienst doet.

Ben je benieuwd hoe het is om vrijwilliger te zijn, kom dan gerust een keer langs om kennis te maken met bezoekers en de vrijwillgers.

Heb je liever eerst contact per email of telefoon is dat natuurlijk ook mogelijk!


We zijn dan te bereiken via:

Telefoon: 053 430 61 90
E-mail: info@citypastoraatenschede.nl