Onze huisregels

 • In dit centrum is elke bezoeker welkom die graag met iemand wil praten of die op zoek is naar informatie.

 • Aanwijzingen van medewerkers dienen te worden opgevolgd

 • De bezoekduur is beperkt tot één bezoek van maximaal één uur per dag

 • Huisdieren worden niet toegelaten, hulphonden uitgezonderd

 • In het centrum wordt geen alcohol gedronken en is het gebruik van alcohol en/ of verdovende middelen niet toegestaan

 • Roken is in deze ruimte eveneens niet toegestaan

 • De telefoon staat niet ter vrije beschikking van de bezoekers

 • Telefoneren met de eigen telefoon dient buiten te geschieden

 • Het is medewerkers van het centrum niet toegestaan om bezoekers geld te geven. Wel kan worden doorverwezen naar daartoe beoogde en bevoegde instanties

 • De aan het centrum verbonden pastores en medewerkers zijn gebonden aan het beroepsgeheim wat betreft de inhoud van de gevoerde gesprekken

 • In dit centrum wordt niet over andere bezoekers of medewerkers gesproken

 • Er worden geen discriminerende uitlatingen geaccepteerd

 • Omdat onze ruimte zeer beperkt is, vragen wij de bezoekers om rekening met elkaar te houden