Het bestuur

Bestuur


Heer Gerrit Harms                 voorzitter
Heer Evert Kloek                    penningmeester
Heer Henk Everink                 secretaris
Mevrouw Riet Ploeger           notuliste
Mevrouw Maria Wielens       lid

 

 

Personele bezetting

Mevrouw Ellen Sonneveld is voor 37,5% gedetacheerd bij OCP vanuit de Protestantse Gemeente Enschede.

Er is momenteel geen RK pastor als vrijwilliger werkzaam.

Ruim 30 vrijwilligers uit diverse maatschappelijke geledingen houden het Citypastoraat draaiende.